Year 2021

June

VII. spoločná konferencia ČGPS ČLS JEP, a SGPS SLS

date: 3. – 6. 6. 2021

place: Hotel Thermal, Karlovy Vary

more info: https://gynkonference.cz

 

September

VIII. SLOVENSKÁ KONFERENCIA UROGYNEKOLÓGIE - přesunuta z roku 2020

date: září 2021

place: Hotel Tenis, ZVOLEN., Slovenská republika

more info: www.urogynekologia.sk

 

October

VI. konferencia gynekológov, urológov a sexuológov,

datum: 8. 10. - 9. 10. 2021

kdy: Hotel Družba, Jasná

 

ICS Annual Meeting, Melbourne, Australia

datum: 12.10. - 15. 10. 2021

info: https://www.ics.org/2021

 

FIGO’s XXIII Congress, Sydney, Australia

datum: 24. 10. - 29. 10. 2021

více zde: https://www.figo.org/figo-2021-sydney

 

December

XXIX. Česká urogynekologie, Praha

datum: 2. 12. 2021

 

EUGA 2021 ANNUAL CONGRESS

datum: 2. - 4. 12. 2021

kde: Liubljana

info: https://www.eugaoffice.org a https://www.eugacongress.org (zde info brzy)

 

IUGA 46th Annual Meeting 

date: 8. - 11. 12. 2021 / 9. - 12. 12. 2021

place: Singapore - ONLINE

info: https://www.iugameeting.org/2021meeting/info/iuga-goes-virtual

NEWS

XXX. Česká urogynekologie 2021

Registrace na konferenci zde

Podrobné info ke konferenci zde

XXX. Česká urogynekologie 2021

Atestace 2021

více info zde

Atestace 2021

XIV EUGA Annual Meeting

LJUBLJANA |  2-4  December 2021

více info zde

XIV EUGA Annual Meeting

Sponsors